REGISZTRÁCIÓ
X
Név
E-mail cím

Ideiglenes jelszavat e-mailben kapja meg, amit belépés után változtasson meg.

Adatvédelem
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot
BEJELENTKEZÉS
X
E-mail cím
Jelszó
BEJELENTKEZÉS
X
BAPTISTA PEDAGÓGIAI INTÉZET
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Tanév rendje 2019/20.

2019. 07. 08. 11:05 | HÍREK

A 2019/2020. tanév rendjéről. Jogszabály-ismertető – 2019. július 3.

 

A Magyar Közlöny (www.magyarkozlony.hu) 2019. évi 116. számában jelent meg a 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet. A tervezésnél érdemes figyelembe venni a 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendeletet, valamint a 2020. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 7/2019. (VI. 25.) PM rendeletet is.

 

***********************************************************************************

 

Az évek óta megszokott felépítésben és tartalomban ismerteti a rendelet a tanév rendjét, a tanítási szüneteket. Számomra újdonságként hatott néhány elem elhagyása a rendeletből (a korábbi tanévekben ezek szerepeltek, most nem)

-       Kikerült az oktatásért felelős miniszter által meghirdetett és finanszírozott, illetve támoga-tott tanulmányi versenyek jegyzéke. Ezzel összefügg, hogy nincs az a korábbi előírás sem, hogy „az iskola az éves munkatervében határozza meg azokat a tanulmányi versenyeket, amelyekre felkészíti a tanulókat.” (Tavaly még ez szerepelt a tanév rendjében: „Az  iskola a  jegyzékben nem szereplő tanulmányi versenyre, továbbá diákolimpiára is felkészítheti a tanulókat. […] Ha a versenyek anyagi ráfordítást igényelnek, akkor a fenntartó egyetértése szükséges.”

Megjegyzés: A fenntartónak a véleményezési joga megmaradt a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.) 3. § (1) bekezdése alapján. A versenyek kötelező kikerülése ellenére úgy vélem, hogy továbbra is érdemes ezt a tartalmi elemet megtartani, ugyanis az R. 3. §  h) pontja lehetővé tesz „minden egyéb, a nevelőtestület által szükségesnek ítélt kérdés” beemelését.

-       Kikerült a tanulói képességszinthatárok meghatározása is. Jelenleg ellentmondás állt be az R. 80. § (7) bekezdésével, amely így szól: A képességszinteket a tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet – évente, az országos mérések lebonyolítása évének megjelölésével együtt – tartalmazza.”

-       Kikerült a félévi és tanév végi nevelőtestületi értekezletekről készülő (elemző, értékelő, hatékonyságot vizsgáló) jegyzőkönyv kötelező megküldése az iskolaszéknek és – ahol van – az intézményi tanácsnak. A jegyzőkönyv megküldése a fenntartó irányába maradt kötelező (4. § (2) bek.)

 

A tanítási napok száma (2. § (2) bek.):

-          általános iskolában 180 nap,

-          gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 179 nap,

-          szakgimnáziumban 178 nap.

A tanítás nélküli napok száma a 2018/2019. tanévihez képest változatlan, tehát az általános iskolában és az alapfokú művészeti iskolában 6, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában 7, a szakgimnáziumban 8 munkanap. (Egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.)

Szintén megmaradt (6. § (7) bek.):

„A jogszabály által országosan egységesen elrendelt munkanap-áthelyezést – az Nkt. 30. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2. § (2) bekezdésében előírt tanítási napok számára figyelemmel – a nevelési-oktatási intézményekben is alkalmazni kell.”

Ennek figyelembevételével:

 

a)

2019. december 7., szombat

munkanap

 

2019. december 24., kedd

pihenőnap

b)

2019. december 14., szombat

munkanap

 

2019. december 27., péntek

pihenőnap

c)

2020. augusztus 21., péntek

pihenőnap

 

2020. augusztus 29., szombat

munkanap

 

A témahetek folytatódnak (9. §):

a)      „Pénz7” pénzügyi és vállalkozói témahét 2020. március 2-6. között,

b)      Digitális Témahét 2020. március 23-27. között,

c)      Fenntarthatósági Témahét 2020. április 20-24. között.

Ezekben a projektoktatást lehetővé tevő témahetekben nem kötelező részt venni, azonban az intézmények a munkatervükben meghatározott módon bekapcsolódhatnak a programokba, továbbá a tantervben előírt, az adott témával összefüggő tanítási órákat, foglalkozásokat a témahét keretében megszervezhetik.

 

Tavaly szerepelt először, s megmaradt (4. § (3) bek.:

„A  tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az  adott intézményre vonatkozó, az  országos kompetenciamérés, a  nyelvi mérés, a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a  továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. A nevelőtestületi értekezletről készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak.

 

A megszokott kompetenciamérés (2020. május 27.) és a tanulók edzettségi állapotmérése (2020. január 8 – április 24.) mellett „az  iskolák hatodik és nyolcadik évfolyamán angol vagy német nyelvet első idegen nyelvként tanulók körében le kell folytatni a  Hivatal által szervezett írásbeli idegen nyelvi mérést. A tanulók idegen nyelvi szövegértési készségeit vizsgáló mérő-eszközöket a Hivatal készíti el, a mérést az  iskola pedagógusai 2019. május 20-án végzik el a  Hivatal által az  iskolákhoz eljuttatott mérőeszközök alkalmazásával.” (10. § (5) bek.)

 

Szakmai ellenőrzés keretében az OH megvizsgálja 2020. január 6. és 2020. március 31. között a  lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók magas arányával, ezen belül különösen a megelőző három év országos kompetenciamérési eredményei alapján alacsony teljesítménnyel érintett, valamint a  magas szegregációs indexszel jellemezhető köznevelési intézményekben a  lemorzsolódás megelőzése és a  teljesítmény javítása, valamint a  deszegregáció érdekében tett intézményi, fenntartói intézkedéseket és azok megvalósulását.

Kelt. Kisújszállás, 2019. július 3.

 

Toldi Attila igazgató

+36-20/478-5582

 

 

Letölthető fájlok

KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""A keresztről szóló tanítás azoknak, akik elvesznek, balgaság ugyan, de nekünk, akik üdvözülünk, Isten ereje.""
(1. Korintusi levél 1,18)
TEHETSÉGEK

CSATORNÁK

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: info kukac baptistaoktatas pont hu

Web: baptistaoktatas.hu/pedintezet

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE