REGISZTRÁCIÓ
X
Név
E-mail cím

Ideiglenes jelszavat e-mailben kapja meg, amit belépés után változtasson meg.

Adatvédelem
Elolvastam és elfogadom az adatvédelmi nyilatkozatot
BEJELENTKEZÉS
X
E-mail cím
Jelszó
BEJELENTKEZÉS
X
BAPTISTA PEDAGÓGIAI INTÉZET
Bejelentkezés
?
BELÉPÉS

Szolgáltatások

Az intézmény alaptevékenysége:

Az intézmény alaptevékenysége a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 19.§(2) bek. a)-g) pontjában meghatározott szakmai szolgáltató, valamint az azt kiegészító-támogató tevékenység.

Az intézmény pedagógiai szakmai támogatást nyújt a baptista közoktatási intézmények működéséhez, támogatja és felügyeli a baptista intézmények pedagógiai és kulturális hagyományainak feltárását, gondozását, értékrendjének és szellemiségének alakulását.

A Baptista Pedagógiai Intézet a 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 3-9.§-ában meghatározott pedagógiai szakmai szolgáltatásokat nyújtja:


1.1 Szaktanácsadás, tantárgygondozás keretében: 

a) nevelési és tantárgypedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése,

terjesztése,

b) nevelési-oktatási intézményi pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek, intézményi pedagógiai dokumentumok elemzése, azok intézményi elkészítésének és alkalmazásának segítése,

c) az alkalmazott pedagógiai módszerek és pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzésének, értékelésének segítése adott köznevelési intézmény, intézménytípus esetében,

d) nevelési eszközök, tankönyvek, taneszközök, nevelési-oktatási programok kiválasztásának segítése a nevelési-oktatási intézmény, vagy az intézményrendszer egésze vonatkozásában,

e) egyéni szakmai tanácsadás,

f) a köznevelés rendszerszintű fejlesztéseinek támogatása, a miniszter által indított országos tantárgyi és műveltségterületi pedagógiai feladatok segítése,

Ezen kívül:

g) pedagógiai szakvéleményeket, állásfoglalásokat készíttet, értékeli az intézmények

munkáját,

h) feltárja, elismeri és közkinccsé teszi a kiemelkedı pedagógiai teljesítményeket.


1.2 Pedagógiai értékelés keretében: 

a) pedagógiai mérési rendszer működtetéséhez kapcsolódó pedagógiai-szakmai szolgáltatás, a neveléssel összefüggő mérési eszközök fejlesztése és alkalmazásuk segítése, ajánlása a köznevelési intézmények részére,

b) feladatbankok és mérőeszközök fejlesztése, hozzáférhetőségük biztosítása,

c) a nevelési-oktatási intézmények belső pedagógiai értékelési rendszerének kialakítását segítő tanácsadás feladatainak ellátása,

d) a helyi tantervek végrehajtásával kapcsolatos pedagógiai mérések ellátása, e területen tanácsadás nyújtása,

e) a pedagógiai mérések eredményeinek feldolgozását követő, az intézményfejlesztést támogató szakmai szolgáltatások,

f) pedagógiai és komplex intézményértékelési eszközök és módszerek megismertetése és terjesztése,

Ezen kívül:

g) intézményi belső értékelést, fejlesztő tanácsadást végez, minőségirányítási rendszert dolgoz ki és működtet.


1.3 Pedagógiai tájékoztatás keretében: 

a) a nevelési és a tanítási-tanulási folyamatot támogató, oktatástechnikai és oktatástechnológiai módszertani támogatások nyújtása,

b) a nevelési és tantárgyi, műveltségterületi szakmódszertani tájékoztatók, segédletek és kiadványok elkészítése.

c) a könyvtárpedagógiai munka fejlesztése érdekében az illetékességi területén együttműködik az óvodai, iskolai és a kollégiumi könyvtárakkal,

Ezen kívül:

d) tankönyveket, segédkönyveket, szakmai tájékoztatókat, pedagógiai kiadványokat ad ki és forgalmaz,

e) előadókat közvetít a nevelési értekezletek szakmai színvonalának emelése érdekében.


1.4 Tanügy-igazgatási szolgáltatás keretében: 

a) közreműködés a nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjainak elkészítésében és bevezetésében,

b) a megyei, fővárosi köznevelés-fejlesztési tervben foglaltakkal összhangban, az egyházi fenntartó fenntartásában működő köznevelési intézmények vonatkozásában az intézményszerkezetre vonatkozó tanácsadás,

c) a miniszter, vagy valamely fenntartó felkérésére - költségvetésének terhére és mértékéig - közgazdasági, jogi, pénzügyi és további tervezési információk gyűjtése, rendelkezésre bocsátása, szükség esetén e körből tájékoztatás nyújtása,

Ezen kívül:

d) országos baptista szakértői és vizsgáztatói névjegyzéket állít össze,

e) állást foglal az intézmények által választható pedagógiai módszerekről és tankönyvekről.


1.5 A pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése keretében: 

a) pedagógiai tárgyú tanácskozások, pedagógiai szakmai napok szervezése,

b) bekapcsolódás az országos pedagógus-továbbképzés rendszerébe,

c) az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet irányítása mellett országos szakmai pályázatok kiírása, megbízásra pedagógiai tárgyú kísérletek, pedagógiai tárgyú kutatások indítása vagy azokban való részvétel.

Ezen kívül:

d) nemzetközi szakmai tapasztalatcseréket támogat, szervez,

e) ösztöndíjakkal, pályázatokkal segíti a pedagógiai szakmai fejlesztéseket.

f) összeállítja az országos, éves szakmai rendezvénynaptárt.


1.6 A tanulmányi, sport- és tehetséggondozó versenyek szervezése, összehangolása keretében:

a) a versenyszervezővel kötött megállapodás alapján a versenykiírásban meghatározott feladatokat elvégzi, támogatja a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek lebonyolítását,

Ezen kívül:

b) összeállítja az éves országos versenynaptárt,

c) közreműködik a tehetséggondozó pályázatok, vetélkedők, versenyek, táborok, más rendezvények szervezésében.


1.7 A tanulótájékoztató, tanácsadó szolgálat keretében: 

a) a köznevelés rendszerét érintő kérdésekben információk közvetítése, azok értelmezésének segítése a tanulók és az iskolai diákönkormányzatok részére,

b) fórumok, továbbképzések szervezése a tanulók, a diákönkormányzatok és a diákönkormányzatok munkáját segítő pedagógusok részére,

c) a diákjogi tanácsadás megszervezése.


1.8 Intézményi kapcsolatrendszert fejlesztése keretében: 

a) támogatja az intézmények belföldi és határon túli kapcsolatainak fejlődést,

b) kapcsolatot tart a határon túli baptista egyházi intézményekkel,

c) támogatja a hazai és határon túli szakmai együttműködéseket.


1.9 Az intézmény működésében közreműködő szervezet:

Baptista Teológiai Akadémia

1068 Budapest, Benczúr u. 31.

KERESÉS:
OK

Heti jó hír

""Beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa. Tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban.""
(Márk evangéliuma 1,15)
TEHETSÉGEK

CSATORNÁK

INTÉZMÉNYEINK

ELÉRHETŐSÉGEK

1065 Budapest,
Bajcsy-Zsilinszky út 57.

Telefon: +36 1 381 0537
Fax: +36 1 381 0536

E-mail: info kukac baptistaoktatas pont hu

Web: baptistaoktatas.hu/pedintezet

© 2020 BAPTISTA SZERETETSZOLGÁLAT   |   ADATVÉDELEM
DESIGN és FEJLESZTÉS: RELATIVE